Loading...
Home2022-01-14T20:57:38+01:00

SUNDAY SERVICE

Velkommen til lovsang, forkynnelse, søndagskole og felleskap kl 11 på søndager i oddetallsuker. Språk er norsk og engelsk.

Welcome to worship, preaching, Sunday School and fellowship 11 oclock Sundays in odd weeks. Language is Norwegian and English.

KART / MAP

Informasjon

Info

Viktige datoer for våren 9. januar - Første Sunday Service. Annehver søndag, hver oddetallsuke. 12. januar - Start språkafé kl 19 6. mars - Felleskapsmøt og årsmøte 3. april - Vennefest kl 15 31. [...]

Home Church Day

Buss sammen / bus together Vi tar buss 110 Lillestrøm fra Oslo bussterminal kl 11:10. Møtes på plattform B10 rett før. Avstnigning Vallerudveien. Kontaktperson på bussterminalen er Lise Kyllingstad (995 88 331) / We [...]

SE TIDLIGERE INFORMASJON

House Church

Vi samles i ulike hjem i  Oslo for å feire gudstjeneste sammen.

Diakonalt

Vi ønsker å være tilstede i byen vi bor i, og engasjerer oss på ulike måter med  språkafé, barneativiteter og ganske enkelt ved å forsøke og være gode naboer og arbeidskolleger.

Go to Top