Loading...
Home2022-08-10T10:33:34+02:00

SUNDAY SERVICE

Velkommen til lovsang, forkynnelse, søndagskole og felleskap kl 16 på søndager i partallsuker. Språk er norsk og engelsk.

Welcome to worship, preaching, Sunday School and fellowship 16 oclock Sundays in even weeks. Language is Norwegian and English.

KART / MAP

Informasjon

SE TIDLIGERE INFORMASJON

House Church

Vi samles i ulike hjem i  Oslo for å feire gudstjeneste sammen.

Diakonalt

Vi ønsker å være tilstede i byen vi bor i, og engasjerer oss på ulike måter med  språkafé, barneativiteter og ganske enkelt ved å forsøke og være gode naboer og arbeidskolleger.

Go to Top