Loading...
Home2022-02-22T14:35:45+01:00

SUNDAY SERVICE

Velkommen til lovsang, forkynnelse, søndagskole og felleskap kl 11 på søndager i oddetallsuker. Språk er norsk og engelsk.

Welcome to worship, preaching, Sunday School and fellowship 11 oclock Sundays in odd weeks. Language is Norwegian and English.

KART / MAP

Informasjon

SE TIDLIGERE INFORMASJON

House Church

Vi samles i ulike hjem i  Oslo for å feire gudstjeneste sammen.

Diakonalt

Vi ønsker å være tilstede i byen vi bor i, og engasjerer oss på ulike måter med  språkafé, barneativiteter og ganske enkelt ved å forsøke og være gode naboer og arbeidskolleger.

Go to Top