Loading...
Home2022-08-10T10:33:34+02:00

SUNDAY SERVICE

Velkommen til lovsang, forkynnelse, søndagskole og felleskap kl 16 på søndager i partallsuker. Språk er norsk og engelsk.

Welcome to worship, preaching, Sunday School and fellowship 16 oclock Sundays in even weeks. Language is Norwegian and English.

KART / MAP

Informasjon

Språkkafé / Language café

Velkommen til språkafé denne høsten hver onsdag kl 19-20:30! Vi starter 6. september og holder på til 13. desember. Deltakelse, kaffe, te, frukt - Alt er gratis! Kalender finnes her: homechurch.no/kafe // Welcome to language [...]

SE TIDLIGERE INFORMASJON

House Church

Vi samles i ulike hjem i  Oslo for å feire gudstjeneste sammen.

Diakonalt

Vi ønsker å være tilstede i byen vi bor i, og engasjerer oss på ulike måter med  språkafé, barneativiteter og ganske enkelt ved å forsøke og være gode naboer og arbeidskolleger.

Go to Top