Velkommen til å feire påske med Home Church.

Skjærtorsdag 18. april kl 18

Påskesamling med kveldsmat og nattverd

Sted: Kalbakkslyngen 7, hos Espen og Raquel Thilesen

1. Påskedag 21. april kl 11

Sunday Service hvor vi feirer Jesu oppstandelse. Lunsj.

Sted: Nordbygata 23, Grønland, hos Halvor Krunenes.

//

Welcome to celebrate easter with Home Church.

Maundy Thursday, 18 of April 18 oclock

Easter gathering with supper and the Lords supper.

Place: Nordbygata 23, Grønland

Easter Sunday, 21 of April 11 oclock

Sunday Service where we celebrate the resurrection of Jesus. Lunsj.

Place: Nordbygata 23, Grønland, at Halvor Krunenes.