Mandag 10. juni / Monday 10th of June

Vi skal ikke ha Sunday Service 9. juni, for vi håper at så mange som mulig blir med til St. Hanshaugen park denne mandagen og fridagen. Det er felles gudstjenste for veldig mange av kirkene i Oslo, og vi ønsker å bli med. Ta kontakt med Espen (99509582) eller Bente (901 22 032‬) om du ikke finner ut hvor vi sitter. Vi er der 10:45 for å finne et sted å sitte. Eget opplegg for barn kl 11:45.

Tema for gudstjenesen er “vennskap”. I pinsen så feirer vi at Ånden knytter sammen mennesker fra alle kulturer å språk og gjør dem til et folk. Det blir mat etter gudstjenesten.

Tid og sted: St. Hanshaugen park i Oslo 10. juni kl. 11:00.

Mer informasjon finnes på pinsefestival.com | Facebook

//

We will not have Sunday Service on June 9th because we hope that as many as possible join for St. Hanshaugen park this Monday that is a day off. This is a common service for many of the churches in Oslo, and we want to join in. Contact Espen (99509582) or Bente (901 22 032) if you do not find out where we are sitting. We will be there 10:45 to find a place. Children program at 11:45.

The theme of the service is “friendship”. In Pentecost, we celebrate that the Spirit connects people from all cultures to language and makes them a people. There will be food after the service.

Time and place: St. Hanshaugen park in Oslo June 10 at 11 oclock.

More information can be found at https: pinsefestival.com | Facebook