Velkommen til Summer Service for hele familien! Vi samles til bønn, Guds Ord og lunsj.

//

Welcome for Summer Service for the hole family! We are gathered for prayer, word of God and lunch.

 

Bli med på Summer Service annenhver søndag hele sommeren.

30. juni kl 11, Nordbygata 23 på Grønland hos Halvor(454 17 707‬) og Tim.

14. juli kl 11, Kalbakkslyngen 7 hos Espen(99509582) og Raquel.

28. juli kl 11, Nordbygata 23 på Grønland hos Halvor og Tim. Kontakt Espen 9950958.

11. august kl 11, Kalbakkslyngen 7 hos Espen(99509582) og Raquel.

//

Join in at Summer Service every second Sunday all summer.

30 June at 11, Nordbygata 23 at Grønland at Halvor(454 17 707‬) and Tim.

14 July kl 11, Kalbakkslyngen 7 at Espen(99509582) and Raquel.

28 July at 11, Nordbygata 23 at Grønland at Halvor and Tim. Contact Espen 99509582.

11 August at 11, Kalbakkslyngen 7 at Espen(99509582) and Raquel.