Info om Home weekend 18.-20. oktober

Velkommen til en spennende og rolig weekend sammen med Home Church. Det skal være tid til å snakke sammen, ha det gøy, slappe av og til å søke Gud i lovsang, undervisning og bønn. Øystein Lode, pastor i Sortland baptistmenighet blir med oss og deler om hvordan Gud kan virke med sin kraft midt i vår hverdag.

Sted: Lunde leirsted i Son

Påmelding: Registrering før 11. oktober gir 150 kr i rabatt. Ta kontakt for dagspris.

Program: Vi starter med kveldsmat kl 19:30 på fredag og reiser hjem ca kl 14:30 på søndag.

Fasiliteter: Utendørs fotball, håndball og volleyball-bane, hobbyrom med bordtennis, Det er 2-manns, 4-manns og noen få større rom, alle med enkel standard.

Pakkeliste:

  • Morsomme spill
  • Fotball, bordtennis (om noen har)
  • Sko til ballspill ute
  • Bibel
  • Dyner eller sovepose, puter, laken og sengetøy

Priser:

Voksne 1050 kr, studenter 800 kr, barn i skolealder 450 kr

Påmelding før 11. oktober gir 150 kr i rabatt pr person.

Info about Home weekend 18-20. October

Welcome to an exciting and calm weekend with Home Church. It should be time to talk, have fun, relax and seek God in praise, teaching, and prayer. Øystein Lode, pastor of Sortland Baptist Church joins us and will share how God can work with His power in the midst of our daily lives.

Location: Lunde camp site in Son

Registration: Signing up before October 11th gives a discount of NOK 150.

Program: We start with supper at 7:30 pm on Friday end at 2:30 pm on Sunday.

Facilities: Outdoor football, handball and volleyball court, hobby room with table tennis, There are 2-person, 4-person and a few larger rooms, all with simple standard.

Packing List:

  • Fun games
  • Fotball, volleyball, table tennis (if someon has)
  • Shoes for ball games outside
  • Bible
  • Duvets or sleeping bag, pillows, bedsheets.

Price:

Adults 1050 kr, studentes 800 kr, school kids 450 kr. Please let us know if you are interested to come only one day.

Register before 11th of October and get 150 kr discount

Lav pris til 11. oktober /

Low prize until October 11th

Påmeliding / Register

Betaling / Payment

Kontonr. 2801 50 60974

VIPPS 54 02 74

NB: Merk betaling med navn.


Account number: 2801 50 60974

VIPPS 54 02 74

Mark payment with name.

Transport

Veibeskrivelse med tog: Toget går til Vestby stasjon som ligger 16 min henteavstand fra leirstedet. Si ifra om ankomsttid i god tid så får vi kan planlegge henting. Vi anbefaler å ta Toget som går fra Oslo S kl 18:18 og er fremme 18:51 på Vestby (L21 mot Moss) eller toget med avgang kl 17:18.

Priser tog: 84 kr voksne / 46 kr om du har Ruter kort og kjøper tilleggsbillett. 41 kr barn 6-17 år, gratis for barn 0-5 år.

//

Directions by train: The train goes to Vestby, which is 16 minutes from the campsite. Tell us about arrival time in advance so we can schedule pickup. We recommend taking the train which leaves from Oslo S at 18:18 and arrives at 18:51 at Vestby (L21 towards Moss) or the one before with depature 17:18.

Train prices: 84 kr adults / 46 kr if you have Ruter card and buy additional ticket. 41 kr children 6-17 years, free for children 0-5 years.

Veibeskrivelse med bil: Følg E6 fra Oslo til Vestby. Det er ca 50 km fra Oslo. Fra Oslo S er det ca 50 min reisetid og fra Moss stasjon ca 30 min. Kjør forbi først avkjøring til Vestby, ta av fra E6 i avkjøring merket “Vestby syd/Hvitsten”. Ved Vestby kirke, fortsett mot Son . Etter ca 8 km, ta av til høyre opp bratt  bakke til høyre merket “Kroken/Hulvik/Krokstrand”. Fortsett veien ca 2 km ta så hardt til venstre skiltet “Hulvik”. Etter et par hundre meter ta til høyre ved postkassestativ. Gjennom portalen, og du er på Lunde!

Google maps link |

Directions by car: Follow the E6 from Oslo to Vestby. It is about 50 km from Oslo. From Oslo S it is about 50 min travel time and from Moss station, about 30 min. Take the first exit onto Vestby, exit from the E6 at the exit marked “Vestby syd / Hvitsten”. At Vestby church, continue towards Son. After about 8 km, turn right up the steep hill to the right marked “Kroken / Hulvik / Krokstrand”. Continue on the road for about 2 km then take a hard left sign “Hulvik”. After a few hundred meters turn right by the mailbox stand. Through the portal and you are at Lunde!