Vi i Home Church er medarrangør og deltar på bønn for Oslo. Bli med opplev å møte bredden av menigheter i Oslo og samtidig vise at vi som kristne står sammen for byen vår. Ta kontakt med Bente Sandtorp om du har spørsmål.

Siden år 2001 har Bønn for Oslo vært en årlig begivenhet og samler en bredde av kristne menigheter i Oslo. Tusenvis av mennesker med hjerte for Oslo deltar på ulike arrangementer i løpet av dagene som BfO pågår.

Bønn for Oslo starter onsdag kveld 8. januar kl. 19.00, og avsluttes med en fellesgudstjeneste søndags morgen 12. januar kl. 11.00 i Filadelfiakirken Oslo.

Program finner du her:
https://bonnforoslo.no

Velkommen!

//

Prayer for Oslo

We at Home Church are co-organizers and participate in prayer for Oslo. Join us in experiencing the breadth of churches in Oslo and at the same time showing that we as Christians stand together for our city. Contact Bente Sandtorp if you have any questions.

Since 2001, Prayer for Oslo has been an annual event and brings together a wide range of Christian congregations in Oslo. Thousands of people with a heart for Oslo attend various events during the days of BfO.

Prayer for Oslo begins Wednesday evening, January 8 at. 19:00, and concludes with a joint service on Sunday morning, January 12 at. 11:00 at Filadelfiakirken Oslo.

Program can be found here:
https://bonnforoslo.no

Welcome!