Event på facebook

Tid: 11-15

Sted: Torshovparken

Velkommen til EKSTRA Sunday Service! Det er så lenge siden vi har møttes fysisk til Sunday Service.

Vi møtes i bunnen av Torshovdalen. Der er det en vanndam. Vi møtes på gresset overfor den. Rett bortenfor Torshovdalen aktivietshuset. Ta buss 31 eller trikk 17 til Rosenhoff. Gå forbi Rosenhoff skole og under veien. Foran deg vil du se parken, vanndammen – og Home Church folk! Velkommen!

//

Time: 11-15

Place: Torshovparken

Welcome to EXTRA Sunday Service! It’s been so long since we’ve met physically for the Sunday Service.

It seems like it will be nice weather this Sunday, so we invite ALL to EXTRA Sunday Service!

We meet at the bottom of Torshovdalen. There it is a water pond. We meet on the grass opposite it. Directly beside Torshovdalen activity house. Take bus 31 or tram 17 to Rosenhoff. Walk past Rosenhoff School and under the road. In front of you you will see the park, the water pond – and Home Church people! Welcome!