Vi har spesielle gudstjenester om sommeren. Derre er alle velkommen til vår sommergudstjeneste. Vi samles sammen for å be og for å lære Guds ord. Lunsj vil bli servert.

Bli med på Summer Service annenhver søndag hele sommeren.

• 21. juni – Motzfeldts gate 5, Mesob Restaurant (Grønland) – Bente 901 22 032‬
• 05. juli – Kalbakkslyngen 7? – Espen & Raquel 995 99 582
• 19. juli – Refstad Allé 16? – Bente 901 22 032‬
• 02. august – Stabekk – Temesgen & Feven 477 23 844‬
//
We have special services during summer. You are all welcome for our Summer Service. We are gather together to pray and to learn word of God. Lunch will be served.

Join in our Summer Service every second Sunday all summer.

• 21 June – Motzfeldts gate 5, Mesob Restaurant (Grønland) – Bente 901 22 032‬
• 05 July – Kalbakkslyngen 7? – Espen & Raquel 995 99 582
• 19 July – Refstad Allé 16? – Bente 901 22 032‬
• 02 August – Stabekk – Temesgen & Feven 477 23 844‬