Pandemi og restriksjoner har det siste året totalt forandet vår Sunday Sevice. Vi har vært avhengig av digitale sendinger med de fordeler og ulemper det fører med seg. Bare tiden vil vise hvor fort vi kommer helt tilbake til vanlige fysiske samlinger.  Når vi nå går inn i sommersesongen så kommer vårt hovedspor til å være fysiske samlinger, og vi vil ikke klare å holde oppe faste digitale sendinger. Når høsten kommer må vi avgjøre ut i fra smittenivå og mer generelt i hvilken grad vi kommer til å videreføre et digitalt tilbud for alle dere som har fulgt oss online.

//

The pandemic and restrictions have completely changed our Sunday Sevice over the past year. We have been dependent on digital broadcasts with the advantages and disadvantages it brings. Only time will tell how quickly we get back to normal physical gatherings. As we now enter the summer season, our main track will be physical gatherings, and we will not be able to maintain regular digital broadcasts. When autumn comes, we must decide based on the level of infection and more generally to what extent we will continue a digital offer for all of you who have followed us online.