Vi tror bønn er med å forandre byen og er glade for et felles bønneinitiativ som samler menighetene i Oslo. Bli med du også! Arrangementet har samme rammer for program tirsdag til torsdag.

Gå gjerne til arrangementets nettside: bonnforoslo.no

//

We believe prayer is a part of change in our city and are happy for a joint prayer initiative that brings the congregations in Oslo together. Join you too! The event have the same time schedule from Tuesday to Thursday.

Feel free to go to the event’s website: bonnforoslo.no

HAUSMANNS GATE 22 (Oslo Baptistkirke Sentrum)

08:00  Morgenbønn: Christoffer Svartdahl

09:00  Ledet bønn: Staben i Oslo Misjonskirke Betlehem

11:00  Lunsjbønn: Areopagos / Etter Kristus

11:30  Pause

13:00  Lovsang: IMI-Kollektivet / Misjonskirken / UIO Oslo

13:30  Bønneskole: Lars Christian Gjerlaug / Eivind Arnevåg / Luke Greenwood

14:00  Ledet bønn: IMI-Kollektivet / Bønnehuset i Søndre Skøyen kapell / UIO Oslo

15:00  Pause

16:00  Middagsbønn: Lars Petter Berg med flere

17:30  Pause

ST. OLAVS GATE 24 (Filadelfiakirken)

18:00  Barratt er åpen

19:00  Kveldsbønn: David André Østby med team. Anders Jordet, Bertel Emil Hjortland, Luke Greenwood