Skolefri sommerferie 30. juni – 3. juli 2022 er et tilbud for familier med barn i skolealder som ikke ellers har ressurser til å reise på ferie. Turen går til Ansgar Sommerhotell og dyreparken Kristiansand.

Søknadsfrist er 10. juni

Velkommen til å ta kontakt med Bente Sandtorp(901 22 032‬) for mer info og spørsmål om søknad.

//

School-free summer holidays June 30 – July 3, 2022 is an offer for families with school-age children who do not otherwise have the resources to go on holiday. The trip goes to Ansgar Sommerhotell and the Kristiansand Zoo.

The application deadline is 10 June

Welcome to contact Bente Sandtorp (901 22 032) for more info and questions about the application.

 


Brosjyre på norsk
Arrangert av: Home Church, Oslo i samarbeid med Der du bor – Telemark.