Vi gleder oss over at hver høst, så dukker det opp nye mennesker i vårt felleskap. I år er det kanksje deg vi skal få bli kjent med!?

Home Church er en flerkulturell kristen kirke med fokus på husfelleskap, gudstjenester og diakonalt arbeid, og vi bruker både engelsk og norsk på våre gudstjenester.

Er du nyskjerrig så bli med på en av våre søndags-gudstjenster kl 16 i Lakkegata 15a.

Finn et arrangement her og bli med!

We are happy that every autumn, new people appear in our community. This year, maybe it’s you we’ll get to know!?

Home Church is a multicultural Christian church with a focus on small-groups, church services and diaconal work, and we use both English and Norwegian in our services.

If you are curious,  do not hesitate to come along for a Sunday Service at 4pm in Lakkegata 15a.

Find an event here and join in!