Hei alle sammen! Denne sommeren så blir det flere leirer for barn, unge og voksne som vi håper mange vil bli med på. Home Church vil også forsøke etter beste evne og legge til rette for at økonomi ikke skal være et problem. Ta kontakt med Espen eller Bente hvis du har lyst å være med eller har spørsmål.

(ENGLISH BELOW)

Juba-leir på Kornsjø

Dato: 24.-28. juni
Alder: Ferdig med 4. klasse – 7. klasse
Pris: 1000 kr + evt reise.

Det blir masse aktiviteter som kano, morrokvelder, bading, ballspill, grilling, bibeltimer m.m. Vi forsøker å reise sammen dit. Tar litt over 2 timer å kjøre.
Espen med flere skal på denne leiren.

Familieleir på Vegårshei

Dato: 30. juli – 4 august
Alder: Hele familien er velkommen hit.
Pris: ca 4500 – 7500 for familierom. Rabatter på ca kl 1000 for barn under 3 år og voksen som kommer alene eller med kun ett barn. Konkrete priser er ikke tilgjegelig ennå.

Mer info kommer her etter hvert: https://ungbaptist.no/familieleir-pa-vegartun/

Ungdomsleir på Vegårshei

Dato: 5.-11. august
Alder: De som skal begynne i 8. klasse og opp til ca 25 år.
Pris: ca 1400 – ca 2200 kr + reise (priser ikke publisert ennå)

Dette er en stor ungdomsleir med ca 15-200 deltakere. Masse muligheter for volleyball, bading, fotball, humor-show, misjonsfokus, god bibelundervising og mye mer.
Bente med flere reiser på denne leiren. Det er mulig å ta tog.

Mer info om leiren blir tilgjengelig etter hvert her: https://ungbaptist.no/sommerleir-pa-vegarshei-2023/

//

Camps Home Church summer 2023

Hi all! This summer there will be several camps for children, young people and adults, which we hope many will join. Home Church will also try to the best of its ability and make arrangements so that finances will not be a problem. Contact Espen or Bente if you would like to join or have any questions.

Juba camp at Kornsjø (kids)

Date: 24-28 June
Age: Finished 4th grade – 7th grade
Price: NOK 1,000 + possible travel costs
There will be lots of activities such as canoeing, fun nights, swimming, ball games, barbecues, Bible lessons etc. We try to travel there together. Takes a little over 2 hours to drive.
Aspen and others are going to this camp.

Family camp at Vegårshei

Date: 30 July – 4 August
Age: The whole family is welcome here.
Price: approx. 4,500 – 7,500 for a family room. Discounts of approx. 1000 for children under 3 and adults who come alone or with only one child. Specific prices are not yet available.
More information will come here in due course: https://ungbaptist.no/familieleir-pa-vegartun/

Youth camp at Vegårshei

Date: 5-11 August
Age: Those who will start in 8th grade and up to about 25 years of age.
Price: about 1400-2200 NOK + possible travel costs
This is a large youth camp with approximately 15-200 participants. Lots of opportunities for volleyball, swimming, football, fun shows, mission focus, good Bible teaching and much more.
Bente with several trips at this camp. It is possible to take the train.
More information about the camp will eventually be available here: https://ungbaptist.no/sommerleir-pa-vegarshei-2023/