Høsten er her igjen, og hverdagen begynner å få mer rytme igjen. Home Church begynner også å bli klare for en ny høst og ønsker særlig nye i Oslo velkommen til å bli kjent med oss.

Vårt slagord er at vi bryr oss, engasjerer oss, vi tror og vi tilber. Vi ønsker å sette Jesus i sentrum for alt det vi holder på med, og møtes blant annet på disse arenane:

  • Sunday Service søndag kl 16 i partallsuker
  • House Church i oddetallsuker
  • Studentmiddag annenhver torsdag
  • Barneaktiviteter hver onsdag
  • Språkkafé hver onsdag

Håper å se deg denne høsten!!

Se kalender / Calendar

Autumn is here again, and everyday life is starting to get more rhythm. Home Church is also starting to get ready for a new autumn and especially welcomes newcomers to Oslo to get to know us.

Our slogan is that we care, we engage, we believe and we worship. We want to put Jesus at the center of everything we do, and meet in these arenas, among others:

  • Sunday Service on Sunday at 4 pm in even-numbered weeks
  • House Church in odd numbered weeks
  • Student dinner every other Thursday
  • Children’s activities every Wednesday
  • Language café every Wednesday

Hope to see you this fall!!