Vi bryr oss, vi engasjerer oss, vi tror og vi tilber / We care, we engage, we believe and worship

Støtt arbeidet / Support the ministry!