Vi bryr oss, vi engasjerer oss, vi tror og vi tilber / We care, we engage, we believe and worship

Om oss

Home Church er et felleskap av mennesker som bekjenner Jesus som herre, og søker å leve i etterfølgelse av han. Vi er en evangelisk menighet tilknyttet Baptistkirken Norge. / Home Church is a community of people that confess Jesus as Lord, and seeks to follow him. We are an evangelical congregation associated with the Baptist Union in Norway.

Sted / Venue

Lakkegata 47, 0187 Oslo

Inngang på baksiden / entrance at the back

Kontaktpersoner / Contact persons

Bente Sandtorp (Hovedpastor / lead pastor)
901 22 032

Zack Dove (Pastor)
453 40 832

Jennifer Dove (Diakon / deacon)
‬‭966 46 771

Espen Thilesen (Pastor)
995 09 582

Halvor Krunenes (lederteamets leder / leader of the board)
454 17 707‬

Gaver / donations

  Faste trekk med skattefradrag kan registreres her. (For justere beløp: Slett gammel avtale i nettbank og opprett ny her.)
  Regular automatic payments with tax refound can be registered here. (To adjust the amount: Delete old agreement in your online bank and set up a new here.)
  https://gaver.baptist.no/home

  Kontonummer for gaver
  Account number for gifts
  2801 50 60974

  International - SWIFT (BIC): SPSONO22 - IBAN-nr: NO2628015060974

  Vipps 540 274

Om oss

Støtt arbeidet / Support the ministry!