Avtalegiro / payment agreement

Hei og tusen takk for ta du er med støtte arbeidet som Home Church driver! Gavene går pr. nå gjennom Ung baptist, men de skal fase ut dette systemet. Vi vil gjerne ha deg med videre, men det går ikke automatisk.

1. Gjør en ny registrering av avtalegiro med din bank-ID på denne nettsiden (klikk på knappent til høyre)
2. Slett den gamle avtalen du har i nettbanken(gjennom NBUF/Ung baptist). Bra å vente 14 dager før du sletter.

Tusen takk!

//

Hi and thank you so much for supporting the work Home Church are doing! The gifts are going through Ung baptist, but they will switch system. We will be pleased to have you continue with us, but it does not go automatic.

1. Make a new Avtalegiro with your bank ID on this website (click button at the right).
2. Delete the old agreement in youre online bank(NBUF/Ung baptist). It is good to wait 14 days before you delete it.

Thank you so much 🙂

Fyll ut avtalegiro her / Fill agreement here