Relasjon- og samtalesenter

“Folk trenger noen å snakke med!

En lege hevdet at halvparten av konsultasjonene han hadde, handlet om folks behov for samtale, bli hørt av noen.

Kirken har opp igjennom historien engasjert seg i samfunnsutfordringer. Utdanning, helse og omsorg er noen av de viktigste behovene kirken har satt på agendaen og utviklet.

Oslo har en stor utfordring med integrering og ensomhet. Home Church vil være med å bidra til mindre ensomhet og mer integrering! Vi ønsker at folk skal ha noen å snakke med, noen som bryr seg og vil høre deres historie!

Høsten 2020 starter vi med å bygge opp et relasjon- og samtalesenter på Grønland/Oslo øst.

Vi vil tilby samtaler, kurs og sosiale aktiviteter. Vi ønsker å skape arenaer hvor folks personlige historie blir hørt og hvor vi bygger fellesskap som skaper tilhørighet og bidrar til å bygge broer mellom folk fra ulike kulturer.

Støtt arbeidet!

Bente Sandtorp
Pastor og prosjektleder

Miriam Rudebjer
Prosjektmedarbeider i 25 % stilling

Takk for din støtte!!

Gå til til “Send” i Vipps appen og søk på Home Church eller på Vipps nummer, og logoen vår vil dukke opp.

Vipps nr: 54 02 74

Merk med “Diakonalt”

Trykk på lenken for å signere avtale med din Bank ID: gaver.baptist.no/home og velg “diakonalt“.

Dette er den enkleste måten å få skattefradrag.

Du kan gi engangsgave eller sette opp faste betalinger i egen nettbank. Hvis du ønsker skattefradrag, vennligst [ta kontakt] slik at du får et kid-nummer.

Kontonummer: 2801 50 60974

Merk med “diakonalt”.

IBAN-nr: NO2628015060974, SWIFT (BIC) SPSONO22