Vi bryr oss, vi engasjerer oss, vi tror og vi tilber / We care, we engage, we believe and worship

Home Church summer

Vi møtes gjennom hele sommeren :-) Bli med da vel! // We meet through all summer :-) Join in!!

Home Church ønsker velkommen til sosiale samlinger de søndagene vi ikke har Sunday Service i sommer.
Vi møtes mellom kl. 13 og 16. Kom når det passer deg!
Velkommen til fellesskap. Inviter gjerne med venner!
- 7. juli: hos Bente Sandtorp. Refstad Allé 16, Oslo.
Enkel mat serveres. Tlf: 901 22 032.
- 21. juli: hos Raquel og Espen Thilesen, Bergensveien 42d, Oslo
Enkel mat serveres. Tlf: 995 09 582.
- 4. august: vi møtes i Frognerparken. Ta med egen mat.
Ring Temesgen Kahsay: 477 23 844 eller Philip Rajamohan: 408 57 703 for info. om hvor vi er.
- 18. august: vi møtes i Fengselsparken, Grønland. Ta med egen mat. Ring: Bente Sandtorp for info. om hvor vi er: 901 22 032
// 

Home Church welcomes too social gatherings on the Sundays we do not have Sunday Service this summer.
We meet between 1 and 4pm. Come when it suits you!
Welcome to community. Feel free to invite friends!
- 7 July: at Bente Sandtorp's. Refstad Allé 16, Oslo.
Simple food is served. Tel: 901 22 032.
- 21 July: at Raquel and Espen Thilesen, Bergensveien 42d, Oslo
Simple food is served. Tel: 995 09 582.
- 4 August: we meet in Frognerparken. Bring your own food.
Call Temesgen Kahsay: 477 23 844 or Philip Rajamohan: 408 57 703 for info. about where we are.
- 18 August: we meet in Fengselsparken, Greenland. Bring your own food. Call: Bente Sandtorp for info. about where we are: 901 22 032
Home Church summer

Støtt arbeidet / Support the ministry!