Vi bryr oss, vi engasjerer oss, vi tror og vi tilber / We care, we engage, we believe and worship

Språkkafe / Language café

Onsdager kl 18 / Wednesdays at 18 o'clock

Bli med på språkkafe!!

Join our language cafe!

Om du trenger å lære norsk eller om du kan tenke deg å være med å lære bort, så er du hjertelig velkommen til å bli med på onsdager kl 18 i Lakkegt 47, Grønland.

Whether you need to learn Norwegian or you would like to help teach others, we welcome you to join us on Wednesdays from 6pm - 7:30pm at Lakkegt 47, Grønland.

2024

Dato Tid Samling
21. aug 18:00 Starup for the fall

Adresse (NY / NEW!) : Lakkegt 47, 0187 Oslo

Inngang på baksiden av bygget.

Entrance is at the back of the building.

Kontaktperson: Bente Sandtorp 901 22 032‬ 

Språkkafe / Language café

Støtt arbeidet / Support the ministry!