Vi bryr oss, vi engasjerer oss, vi tror og vi tilber / We care, we engage, we believe and worship

Summer service

Velkommen til en enkel sommersamling med bibel og bønn! // Welcome to gather with us for bible and prayer!

Tid: 16-18:30
Datoer: 30. juni, 14. juli, 28. juli, 11. aug
Velkommen til Summer Service i Home Church!
Vi møtes til fellesskap med lovsang, Guds Ord, bønn og kveldsmat.
Vi gleder oss til å treffes og ønsker alle, barn og voksne, som er i Oslo i sommer velkommen til oss.
Home Church er en internasjonal kirke.
Alle Sunday Service er på engelsk og norsk.
//
Time 16:18:30
Dates: June 30, July 14, July 28, Aug 11
Welcome to Summer Service at Home Church!
We meet for fellowship with worship, God's Word, prayer and food.
We look forward to meeting and welcome everyone, children and adults, who are in Oslo this summer to join us.
Home Church is an international church.
All Sunday Services are in English and Norwegian.
Summer service

Støtt arbeidet / Support the ministry!