Vi bryr oss, vi engasjerer oss, vi tror og vi tilber / We care, we engage, we believe and worship

Vennefest søndag 16. juni

Tid: Søndag 16. juni kl. 14-18 | Sted: Operastranda og Østre Frikirke

Tid: Søndag 16. juni kl. 14-18
Sted: Operastranda og Østre Frikirke
(Scroll down for English)
Pga. dårlig vær flyttes vennefesten til Frikirken, kirka vår.
Vi starter festen med dåp på Operastranda kl. 14 og går sammen til kirka etterpå.
(Det er selvsagt lov å komme rett til kirka senere på ettermiddagen også).
Vennefest er for alle aldre - hele familien!
Vi setter opp langbord.
Alle tar med seg litt mat som vi deler på.
Hver enkelt tar med sin egen drikke.
Levende musikk, spill, aktiviteter og gode samtaler.
Inviter gjerne med venner.
Velkommen til en avslappende ettermiddag med Home Church familien!
//
Time: Sundau 16th of June at 14-18 oclock
Place: Operastranda and Østre Frikirke
Because of bad weather the Friends Party is moved to Frikirken, our church.
We'll start the party with baptism at Operastranda (beach next to Opera House) at 2pm, and go to church together afterwards.
(It is of course allowed to come straight to the church later in the afternoon as well).
Home Church Friends party is a gathering for all ages.
We'll set up a long table, and everyone is asked to bring some food to share, and bring their own drinks.
Live music, games, activities and good conversations.
Feel free to invite friends.
Welcome to a relaxing afternoon with the Home Church family!
Vennefest søndag 16. juni

Støtt arbeidet / Support the ministry!